Strona główna O Nas Usługi Programy Linki Kontakt
Programy
PROGRAMY

Z uwagi na szybki rozwój przedsiębiorczości na polskim rynku w związku wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej oraz dostosowania się do nich naszych przedsiębiorstw również w zakresie ochrony ubezpieczeniowej przygotowujemy odpowiednie programy ubezpieczeniowe w skład których wchodzą różnego produkty.
Zaletą programów jest to ze wspólnie w klientem staramy się przygotować taki program który by zminimalizował jego ryzyko, zapewniając mu zarazem bezpieczeństwo w stosunku do Beneficjentów.
Programy maja tez tą zaletę ze są składanką ( kompleksowość) produktów ubezpieczeniowo-finansowych które uzupełniają się w zakresach ubezpieczeń.

Programy opracowywane są dla indywidualnych potrzeb firmy, klienta w zależności czy firma jest producentem, eksporterem usług, czy odbiorca który przetwarza i dalej eksportuje. Uwzględnia ochronę produktu lub usługi na rynek krajowy i zagraniczny.

Założeniem projektowania programów jest stworzenie takiego jednego produktu dla przedsiębiorcy aby zawierał praktycznie wszystkie możliwe elementy zabezpieczająco–ubezpieczeniowe które winny mu sprzyjać w jego działalności /nie dublujące się/ a szczególnie:
- umacniać wiarygodność firmy na rynku,
- zmniejszać koszty prowadzenia działalności gospodarczej
- ograniczyć konieczność zamrażania własnych środków
- zapewnić bezpieczną sprzedaż z odroczonym terminem płatności
- poprawić płynność finansowa firmy,
- pozwolą spełnić wymóg złożenia zabezpieczeń
- zminimalizują ryzyko związane z inwestycjami

Programy mogą być również wyprofilowane np.

ubezpieczenia techniczne
łączenie ubezpieczeń elektronicznych od wszystkich ryzyk z ubezpieczeniami od maszyn od awarii czy utraty zysków

ubezpieczenia majątkowe
od wszystkich ryzyk ogień – wszystkie żywioły, kradzież rabunek połączone z utratą zysku powstałą w związku z tymi zdarzeniami

ubezpieczenia finansowe - kontraktowe
gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek

ubezpieczenia kompleksowe flot samochodowych
umowy ubezpieczenia pojazdów od odpowiedzialności cywilnej w ruchu oraz autocacso z zamrożeniem stawek i zniżek na okres 12 m-cy dla wszystkich pojazdów flotowych.
Nowość: ubezpieczenie autocasco „od wszystkich ryzyk”

odpowiedzialność cywilna
odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzona działalnością gospodarczą rozszerzone o odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu, oraz o odpowiedzialność pracodawcy w stosunku do swoich pracowników za wypadki przy pracy